Wij bouwen samen aan een sociaal verbonden Gouda!

Scroll

Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!

De gemeente, individuele burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen dragen het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

Ons inclusiebeleid

 

Hoe werkt de gemeente Gouda aan een inclusieve stad?

In Gouda zetten we ons in voor een stad waar iedereen gelijke kansen krijgt, waar iedereen kan deelnemen, en waar iedereen zichzelf kan zijn. We willen dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, hun buurt en de stad.

Daarbij is er ruimte voor verschillen. Gouda streeft ernaar om voor al haar inwoners een sociale en inclusieve gemeente te zijn. Dit betekent dat iedere inwoner van Gouda maximaal moet kunnen participeren, ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid, beperking, religie of afkomst.

Verschillen in de samenleving kunnen ervoor zorgen dat groepen tegenover elkaar komen te staan. We willen een stad zijn waar we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Om zo een veilige en sociale stad te zijn, voor alle inwoners.

 

Activiteiten

In Gouda worden met ondersteuning van de gemeente tal van activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het versterken van burgerschap en de sociale verbindingen tussen Goudse inwoners. We geloven in gelijkwaardigheid en zeggen 'nee' tegen discriminatie, racisme en uitsluiting. Enkele van deze activiteiten omvatten:

 • Het vieren en herdenken van belangrijke gebeurtenissen, zoals 4 en 5 mei, waar we oorlogsslachtoffers herdenken en de bevrijding vieren. We herdenken ook op 1 juli Keti Koti, de afschaffing van de slavernij.
   
 • Stadsgesprekken in de Ontmoetingscentra, waar Gouwenaars met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en beter leren begrijpen.
   
 • Buurtgesprekken, een laagdrempelige manier om je buren te leren kennen en te ontdekken wat je verbindt, ondersteund door Gouda Bruist.
   
 • Het Regenboogcafé, dat elke derde donderdag van de maand wordt gehouden in Cultuurhuis de Garenspinnerij en georganiseerd wordt door de Regenboog Alliantie.

 

Samenwerking en Burgerinitiatieven

Lokale burgerinitiatieven worden door de gemeente actief ondersteund, en samen met inwoners en lokale maatschappelijke organisaties werken we aan het creëren van een aangename stad voor iedereen. In Gouda waarderen we onze diversiteit en leven we samen vanuit een gedeeld gevoel van gelijkwaardigheid. 

 

Gemeentelijk Beleid

De gemeente Gouda streeft op verschillende gebieden naar het welzijn van alle inwoners. Dit wordt weerspiegeld in ons bestuursakkoord 2022-2026 met het motto 'Geef Gouda door!' Link naar document.

Gouda heeft een Lokale Inclusie Agenda die beschrijft hoe we de stad toegankelijk en inclusief willen maken voor iedereen. We willen de fysieke en sociale drempels in de openbare ruimte en in publieke gebouwen verwijderen, zoals bijvoorbeeld in het Huis van de Stad, zodat de stad toegankelijker wordt voor mensen met een beperking.

We werken samen met inwoners en vertegenwoordigende organisaties, zoals de Regenboog Alliantie Gouda en de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, om ervoor te zorgen dat ons beleid inclusief en effectief is. Inclusie is een leidend principe in al ons beleid, en we streven naar een inclusieve ambtelijke organisatie.

Lees de Lokale Inclusie Agenda 'Onbeperkt Meedoen' hier.

 

Oproep tot Actie: "Jouw Bijdrage aan een Inclusiever Gouda"

We moedigen jou aan om deel te nemen aan ons streven naar een inclusiever Gouda. Op Goudainclusief.nl kun je:

 1. Jouw inspirerende verhalen over inclusie delen.
 2. Jouw voorstellen en ideeën voor verbetering delen.
 3. Lid worden en actief bijdragen aan projecten en activiteiten.

Samen bouwen we aan een inclusief Gouda, waar iedereen een plek heeft en gewaardeerd wordt.

 

 

 

Partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Gouda aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.
Amnesty Groep Gouda logo
Amnesty Gouda

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. Amnesty Gouda organiseert verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld het bedenken en houden van een mensenrechtenwandeling in Gouda en schrijfacties voor mensen die onterecht vastzitten. De groep organiseert ook gastlessen en workshops op scholen en voor verschillende organisaties. En momenteel een wedstrijd waar iedereen aan kan meedoen: ‘maak een kunstwerk over wat mensenrechten voor jou betekenen’. Voor contact ga naar: 

www.amnesty.nl 

secretariaat@gouda.amnesty.nl

Lees meer
Amnesty Groep Gouda logo
Amnesty Gouda

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. Amnesty Gouda organiseert verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld het bedenken en houden van een mensenrechtenwandeling in Gouda en schrijfacties voor mensen die onterecht vastzitten. De groep organiseert ook gastlessen en workshops op scholen en voor verschillende organisaties. En momenteel een wedstrijd waar iedereen aan kan meedoen: ‘maak een kunstwerk over wat mensenrechten voor jou betekenen’. Voor contact ga naar: 

www.amnesty.nl 

secretariaat@gouda.amnesty.nl

Logo Goudse Adviesraad voor Mensen met een Beperking.
De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (de GAB) is een onafhankelijke adviesraad van en voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking uit de gemeente Gouda. De GAB bestaat uit mensen met diverse handicaps uit Gouda. Omdat de leden zelf een beperking hebben, beschikken zij over een schat aan ervaringskennis. We streven naar een samenleving waarvan mensen met beperkingen vanzelfsprekend deel uitmaken. Wij willen daarmee recht doen aan de volledige reikwijdte van het burgerschap van mensen met een beperking op grond van het VN-verdrag Handicap. De GAB geeft vanuit dit perspectief advies en informatie aan de gemeente Gouda en de lokale adviesraden sociaal domein (GASD en GCR), en daarnaast aan burgers, organisaties, bedrijven en instellingen uit Gouda. Wij staan open voor verhalen van en over mensen met een beperking (positief en negatief) en signalen uit de Goudse samenleving.

Lees meer
Logo Goudse Adviesraad voor Mensen met een Beperking.
De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (de GAB) is een onafhankelijke adviesraad van en voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking uit de gemeente Gouda. De GAB bestaat uit mensen met diverse handicaps uit Gouda. Omdat de leden zelf een beperking hebben, beschikken zij over een schat aan ervaringskennis. We streven naar een samenleving waarvan mensen met beperkingen vanzelfsprekend deel uitmaken. Wij willen daarmee recht doen aan de volledige reikwijdte van het burgerschap van mensen met een beperking op grond van het VN-verdrag Handicap. De GAB geeft vanuit dit perspectief advies en informatie aan de gemeente Gouda en de lokale adviesraden sociaal domein (GASD en GCR), en daarnaast aan burgers, organisaties, bedrijven en instellingen uit Gouda. Wij staan open voor verhalen van en over mensen met een beperking (positief en negatief) en signalen uit de Goudse samenleving.

Logo De Goudse Schouwburg.
De Goudse Schouwburg

De Goudse Schouwburg ontwikkelt zich in hoog tempo tot Podium van de Stad: een inspirerende ontmoetingsplaats die wij samen met organisaties en inwoners van Gouda vormgeven. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar we verbindingen leggen tussen publiek, spelers en podia. Niet alleen in onze gebouwen, maar ook op andere plaatsen in de stad. We verbinden ons aan Goudse activiteiten en ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven. Zo kunnen we samen met Goudse culturele instellingen, maatschappelijke partners, onderwijs, politieke partijen en andere initiatieven bijdragen aan een levendige stad.

Lees meer
Logo De Goudse Schouwburg.
De Goudse Schouwburg

De Goudse Schouwburg ontwikkelt zich in hoog tempo tot Podium van de Stad: een inspirerende ontmoetingsplaats die wij samen met organisaties en inwoners van Gouda vormgeven. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar we verbindingen leggen tussen publiek, spelers en podia. Niet alleen in onze gebouwen, maar ook op andere plaatsen in de stad. We verbinden ons aan Goudse activiteiten en ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven. Zo kunnen we samen met Goudse culturele instellingen, maatschappelijke partners, onderwijs, politieke partijen en andere initiatieven bijdragen aan een levendige stad.

Logo de Goudse Weekendschool.
Goudse Weekendschool

Op de Goudse Weekendschool ontdekken jongeren vanaf 10 jaar uit alle wijken van Gouda de wereld.
Ruim 70 leerlingen – uit groep 7 en 8 van de basisschool – volgen op zondag lesdagen. Niet over rekenen en taal maar over bijvoorbeeld gezondheidszorg, politiek of de bouw. De leerlingen krijgen les van gastdocenten zoals een timmerman, advocaat, een kok of de burgemeester. Via deze inspirerende rolmodellen ontdekken de kinderen de wereld. Oud-leerlingen nodigen we vijf keer per schooljaar uit voor verdiepingsdagen. Dit kan een workshop zijn over fotograferen of 'leren leren', een bedrijfsbezoek maar ook een meet & greet met een interessante gastdocent. Jongeren die meedoen aan onze activiteiten ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, leren beter samenwerken en presenteren, vergroten hun taalvaardigheid en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving. Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan ons te binden die wat extra’s kunnen gebruiken door bijvoorbeeld ouders met weinig opleiding, ziekte in gezin of een achtergrond buiten Nederland. Zo dragen we bij aan gelijke kansen voor alle kinderen!

Lees meer
Logo de Goudse Weekendschool.
Goudse Weekendschool

Op de Goudse Weekendschool ontdekken jongeren vanaf 10 jaar uit alle wijken van Gouda de wereld.
Ruim 70 leerlingen – uit groep 7 en 8 van de basisschool – volgen op zondag lesdagen. Niet over rekenen en taal maar over bijvoorbeeld gezondheidszorg, politiek of de bouw. De leerlingen krijgen les van gastdocenten zoals een timmerman, advocaat, een kok of de burgemeester. Via deze inspirerende rolmodellen ontdekken de kinderen de wereld. Oud-leerlingen nodigen we vijf keer per schooljaar uit voor verdiepingsdagen. Dit kan een workshop zijn over fotograferen of 'leren leren', een bedrijfsbezoek maar ook een meet & greet met een interessante gastdocent. Jongeren die meedoen aan onze activiteiten ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, leren beter samenwerken en presenteren, vergroten hun taalvaardigheid en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving. Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan ons te binden die wat extra’s kunnen gebruiken door bijvoorbeeld ouders met weinig opleiding, ziekte in gezin of een achtergrond buiten Nederland. Zo dragen we bij aan gelijke kansen voor alle kinderen!

Logo Museum Gouda.
Museum Gouda

Museum Gouda is het museum van de stad. Vanuit ons historische museumgebouw organiseren we aanstekelijke tentoonstellingen en activiteiten. Persoonlijke verhalen met een universele waarde wakkeren de verbeelding, verbinding en veerkracht aan bij bewoners en bezoekers. We zorgen voor de collectie van de stad en geven het Goudse erfgoed door aan de volgende generaties. Vanuit het verleden en vanuit de verbeelding geven we een ander perspectief op actuele vraagstukken. Zo willen we een museum zijn dat relevant is voor onze tijd en onze plek. Een museum waar alle Gouwenaars zich in kunnen herkennen.

Lees meer
Logo Museum Gouda.
Museum Gouda

Museum Gouda is het museum van de stad. Vanuit ons historische museumgebouw organiseren we aanstekelijke tentoonstellingen en activiteiten. Persoonlijke verhalen met een universele waarde wakkeren de verbeelding, verbinding en veerkracht aan bij bewoners en bezoekers. We zorgen voor de collectie van de stad en geven het Goudse erfgoed door aan de volgende generaties. Vanuit het verleden en vanuit de verbeelding geven we een ander perspectief op actuele vraagstukken. Zo willen we een museum zijn dat relevant is voor onze tijd en onze plek. Een museum waar alle Gouwenaars zich in kunnen herkennen.

Logo Regenboogalliantie Gouda.
Regenboog Alliantie Gouda

De Regenboog Alliantie Gouda is dé belangenbehartiger voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans, intersekse en queer personen (LHBTIQ+). Wij streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie. Wij komen op voor de rechten en de veiligheid van LHBTIQ+ personen in Gouda. Wij bieden informatie, advies en voorlichting, en faciliteren ontmoeting. Wij willen dat mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Gouda staat bekend als tolerante en diverse stad. En sinds het Roze Jaar 2018 is Gouda Regenboogstad. Wij werken nauw samen met de gemeente, het COC en LHBTIQ+ organisaties in Gouda en omstreken. Wij staan open voor alle organisaties die vanuit eigen identiteit of werkveld te maken hebben met LHBTIQ+ personen en daarover vragen hebben en/of met ons willen samenwerken.

Lees meer
Logo Regenboogalliantie Gouda.
Regenboog Alliantie Gouda

De Regenboog Alliantie Gouda is dé belangenbehartiger voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans, intersekse en queer personen (LHBTIQ+). Wij streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie. Wij komen op voor de rechten en de veiligheid van LHBTIQ+ personen in Gouda. Wij bieden informatie, advies en voorlichting, en faciliteren ontmoeting. Wij willen dat mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Gouda staat bekend als tolerante en diverse stad. En sinds het Roze Jaar 2018 is Gouda Regenboogstad. Wij werken nauw samen met de gemeente, het COC en LHBTIQ+ organisaties in Gouda en omstreken. Wij staan open voor alle organisaties die vanuit eigen identiteit of werkveld te maken hebben met LHBTIQ+ personen en daarover vragen hebben en/of met ons willen samenwerken.

Logo Samen voor Goud.
Samen voor Goud

Wij zijn het jongerennetwerk van Gouda. We investeren in jou door activiteiten te organiseren waar je nieuwe mensen kan ontmoeten, vrienden maakt en nieuwe dingen kan leren. Samen met jou zetten we ons in voor de mensen om ons heen. Iedereen is welkom, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt. Het belangrijkste is dat je plezier hebt in wat je doet!

Lees meer
Logo Samen voor Goud.
Samen voor Goud

Wij zijn het jongerennetwerk van Gouda. We investeren in jou door activiteiten te organiseren waar je nieuwe mensen kan ontmoeten, vrienden maakt en nieuwe dingen kan leren. Samen met jou zetten we ons in voor de mensen om ons heen. Iedereen is welkom, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt. Het belangrijkste is dat je plezier hebt in wat je doet!

Logo Sportpuntgouda.
SPORT•GOUDA

SPORT•GOUDA voert het sportbeleid voor de gemeente Gouda uit, met als belangrijkste doel Gouwenaars aan het bewegen krijgen én houden; van jong tot oud. Als exploitant biedt SPORT•GOUDA iedereen in Gouda dagelijks de gelegenheid om in inspirerende sportaccommodaties (het Groenhovenbad, sporthallen, -zalen, -parken) plezier te hebben in sport en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de gezondheid te werken. SPORT•GOUDA biedt een uitgebreid beweegaanbod. Vakdocenten die op basisscholen gymles geven, buurtsportactiviteiten met kinderen in de wijken, zwem(les)activiteiten voor heel Gouda. Ook valpreventietrainingen voor ouderen, sporten met statushouders, projecten voor aangepast sporten en activiteiten in de schoolvakanties voor de jeugd zijn voorbeelden van het uitgebreide aanbod. SPORT•GOUDA zoekt continu actief naar samenwerkingen met andere partijen waaronder de zorg, het sociaal domein en het onderwijs, om daarmee de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te vergroten. Met Gouda Goed Bezig stimuleert SPORT•GOUDA tevens een gezonde eet- en leefstijl bij jongeren. Daarnaast faciliteert en adviseert SPORT•GOUDA sportverenigingen door de inzet van verenigingsondersteuning, informatiebijeenkomsten en het online kenniscentrum. Tenslotte is SPORT•GOUDA uitvoerder van het Gouds Sport- en Preventieakkoord.

Lees meer
Logo Sportpuntgouda.
SPORT•GOUDA

SPORT•GOUDA voert het sportbeleid voor de gemeente Gouda uit, met als belangrijkste doel Gouwenaars aan het bewegen krijgen én houden; van jong tot oud. Als exploitant biedt SPORT•GOUDA iedereen in Gouda dagelijks de gelegenheid om in inspirerende sportaccommodaties (het Groenhovenbad, sporthallen, -zalen, -parken) plezier te hebben in sport en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de gezondheid te werken. SPORT•GOUDA biedt een uitgebreid beweegaanbod. Vakdocenten die op basisscholen gymles geven, buurtsportactiviteiten met kinderen in de wijken, zwem(les)activiteiten voor heel Gouda. Ook valpreventietrainingen voor ouderen, sporten met statushouders, projecten voor aangepast sporten en activiteiten in de schoolvakanties voor de jeugd zijn voorbeelden van het uitgebreide aanbod. SPORT•GOUDA zoekt continu actief naar samenwerkingen met andere partijen waaronder de zorg, het sociaal domein en het onderwijs, om daarmee de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te vergroten. Met Gouda Goed Bezig stimuleert SPORT•GOUDA tevens een gezonde eet- en leefstijl bij jongeren. Daarnaast faciliteert en adviseert SPORT•GOUDA sportverenigingen door de inzet van verenigingsondersteuning, informatiebijeenkomsten en het online kenniscentrum. Tenslotte is SPORT•GOUDA uitvoerder van het Gouds Sport- en Preventieakkoord.

Stichting 21 maart Gouda
Stichting 21 maart Gouda

Stichting 21 maart Gouda staat voor antidiscriminatie, antiracisme en gelijkheid in een inclusieve samenleving, waar de burgers elkaar respecteren en accepteren zoals ze zijn. Ons doel is om tolerantie en respect in onze Goudse samenleving te vergroten. Dit doen wij door middel van onze lezingen, scholendialoog en ons tolerantielespakket voor het basisonderwijs. Ons doel met dit lespakket is om scholen te ondersteunen om met kinderen in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen als tolerantie, discriminatie, racisme, respect, inclusie, (cyber)pesten. We willen kinderen laten nadenken over hun eigen gedrag om zelf tot oplossingen te komen. Zo worden de kinderen onderling gestimuleerd om hun eigen omgeving toleranter en respectvoller te maken.

Lees meer
Stichting 21 maart Gouda
Stichting 21 maart Gouda

Stichting 21 maart Gouda staat voor antidiscriminatie, antiracisme en gelijkheid in een inclusieve samenleving, waar de burgers elkaar respecteren en accepteren zoals ze zijn. Ons doel is om tolerantie en respect in onze Goudse samenleving te vergroten. Dit doen wij door middel van onze lezingen, scholendialoog en ons tolerantielespakket voor het basisonderwijs. Ons doel met dit lespakket is om scholen te ondersteunen om met kinderen in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen als tolerantie, discriminatie, racisme, respect, inclusie, (cyber)pesten. We willen kinderen laten nadenken over hun eigen gedrag om zelf tot oplossingen te komen. Zo worden de kinderen onderling gestimuleerd om hun eigen omgeving toleranter en respectvoller te maken.

Agnietenconvent Gouda
Stichting Agnietenconvent

Het Agnietenconvent organiseert lezingen en stimuleert discussie over actuele maatschappelijke, culturele, politieke en ethische vraagstukken.

Lees meer
Agnietenconvent Gouda
Stichting Agnietenconvent

Het Agnietenconvent organiseert lezingen en stimuleert discussie over actuele maatschappelijke, culturele, politieke en ethische vraagstukken.

Stichting Gouds Vrouwennetwerk
Stichting Gouds Vrouwennetwerk

Onze missie is jaarlijks Internationale Vrouwendag te organiseren in Gouda.

Onze visie is het waarmaken van onze doelstellingen:

 • De positie en betrokkenheid van vrouwen en jonge meiden verbeteren om een gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken;
 • Het faciliteren en vieren van Internationale Vrouwendag op of rond 
  8 maart;
 • Bestaande vrouwenorganisaties verbinden in een netwerk;
 • Aandacht vragen voor de doelstellingen van Internationale Vrouwendag,
  waaronder o.a. diversiteit, gendergelijkheid en vrouwenrechten;
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door vrouwen rondom
  thema's zoals achterstelling en huiselijk geweld, autonomie, talent-
  ontwikkeling en zelfbewustwording
Lees meer
Stichting Gouds Vrouwennetwerk
Stichting Gouds Vrouwennetwerk

Onze missie is jaarlijks Internationale Vrouwendag te organiseren in Gouda.

Onze visie is het waarmaken van onze doelstellingen:

 • De positie en betrokkenheid van vrouwen en jonge meiden verbeteren om een gelijkwaardige en inclusieve samenleving te bereiken;
 • Het faciliteren en vieren van Internationale Vrouwendag op of rond 
  8 maart;
 • Bestaande vrouwenorganisaties verbinden in een netwerk;
 • Aandacht vragen voor de doelstellingen van Internationale Vrouwendag,
  waaronder o.a. diversiteit, gendergelijkheid en vrouwenrechten;
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door vrouwen rondom
  thema's zoals achterstelling en huiselijk geweld, autonomie, talent-
  ontwikkeling en zelfbewustwording
Logo Taalhuis Gouda.
Taalhuis Bibliotheek Gouda

In het (digi)Taalhuis Gouda kan iedereen kan iedereen langskomen met een (digi)taalvraag. Wil je iets leren, zoals het verbeteren van je taalvaardigheid? Wil je handiger worden met de computer of wil je websites beter begrijpen en gebruiken? Kom langs op de spreekuren van het taalhuis en wij vertellen je waar je dat kan leren. Als je wilt melden we je meteen aan. Het spreekuur is elke dinsdag 13.00-15.00 uur en elke donderdag 18.30-19.30 uur in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20.

Lees meer
Logo Taalhuis Gouda.
Taalhuis Bibliotheek Gouda

In het (digi)Taalhuis Gouda kan iedereen kan iedereen langskomen met een (digi)taalvraag. Wil je iets leren, zoals het verbeteren van je taalvaardigheid? Wil je handiger worden met de computer of wil je websites beter begrijpen en gebruiken? Kom langs op de spreekuren van het taalhuis en wij vertellen je waar je dat kan leren. Als je wilt melden we je meteen aan. Het spreekuur is elke dinsdag 13.00-15.00 uur en elke donderdag 18.30-19.30 uur in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20.

Logo Vluchtelingenwerk.
VluchtelingenWerk Gouda

Stichting VluchtelingenWerk voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.

Lees meer
Logo Vluchtelingenwerk.
VluchtelingenWerk Gouda

Stichting VluchtelingenWerk voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.